Mina Hoyor 2011
 

 
Hoya aff caudata (sp TN 99-024)
Hoya australis
Hoya borneo sp Gunung Gading
Hoya buotii
Hoya buotii, white form
Hoya calycina
Hoya camphorifolia
Hoya carnosa
Hoya carnosa, variegata
Hoya carnosa, varigerad 1
Hoya caudata
Hoya cummingiani
Hoya curtisii
Hoya cv Mathilde
Hoya david cumminginii
Hoya diversifolia
Hoya eitapensis
Hoya erythrostemma
Hoya finlaysonii, 'Chanins Thought'
Hoya flavescens
Hoya fungii
Hoya gonolobuide
Hoya heuchkleriana
Hoya imperialis 'Borneo Red'
Hoya imperialis 'Rauschii' 
Hoya incrassata
Hoya kerri
Hoya lobbi
Hoya lobbi IML 1524
Hoya macgillivrayii IML 220 'Superba' 
Hoya macgillivrayii Langkelly Creek
Hoya macgillivrayii X archboldiana 'Kaimuki' 
Hoya melliflua v. fraterna
Hoya meredithii, syn. Hoya vitellinoides 
Hoya mindorensis
Hoya obovata
Hoya obscura
Hoya okänd Thailand ( ETS93-01 )
Hoya parasitica, variegata
Hoya parasiticia LAO
Hoya parasitica 'northabli'
Hoya polystachya spotted (chimera)
Hoya pottsii
Hoya praetorii
Hoya pubicalyx 'Jungle Garden'
Hoya pubicalyx 'Pink Silver'
Hoya pubicalyx 'Red Button'
Hoya pubicalyx 'Umetant'
Hoya purpureo-fusca
Hoya sheperdii
Hoya sp Ambon IPPS 3322
Hoya sp PNG SV 420
Hoya sp Ovalau Island
Hoya subcalva
Hoya tsangii
Hoya wallichii / H. campanulata
Hoya wayetii / Hoya kentiana
Hoya verticilliata, Hoya sp Bogor
Hoya vitellina,  Syn. H. fuscomarginata